Съгласно Глава пета, Раздел II от АПК Ви уведомяваме, че е одобрена схема за поставяне на преместваем обект – ретро трамвай – информационен център за нуждите на Столична община на бул. „Княгиня Мария Луиза“ и ул. „Екзарх Йосиф“, СО – район „Оборище“

Със схемата може да се запознаете в отдел УТКС на СО-район „Оборище“ в сградата на СО-район „Оборище“. Схемата подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването и.