На 13.10.2017 г. беше съгласувано искане на фирма „ГЕРА СТРОЙ“ ООД за временно спиране движението на МПС по ул. „Буная“ в участъка от ул. „Оборище“ до ул. „Марагидик“ във връзка със строителството на Апартаментен хотел  с подземен паркинг и амбулатория – на ул. „Буная“ № 14 за бетонови работи на 30.10.2017 г. и на 06, 10, 17.ноември.2017 г.  от 8.00 ч. до 13.00 ч., както и за товаро-разтоварни работи на 26.10.2017 г. и на 01, 07, 11, 13, 18, 23.ноември.2017 г.  от 10.00 ч. до 14.00 ч.,, съгласно одобрен проект за ВОБД.