Уважаеми съграждани,

На 10.10.2017 г. беше съгласувано искане на фирма „ТЕРМОКОМПЛЕКТ“ ООД за временно спиране движението на МПС по ул. „Черномен“ в участъка от ул. „Ст.  планина“ до ул. „Искър“ във връзка със строителството на обект „Външно топлозахранване и абонатна станция на жилищна сграда с гаражи и плътна ограда – ул. „Черномен“ № 9“ по график за СМР от 23.10.2017 г.  до 04.11.2017 г.,  съгласно одобрен проект за ВОБД.