На основание чл.124б, ал. 2 от ЗУТ Ви съобщаваме, че е издадена Заповед № РОБ17-РД 09-184/28.09.2017 г. на Гл. архитект на СО район „Оборище“,  относно разрешаване на устройствена процедура за изработване на ПУП – ИПРЗ изменение на план за регулация и застрояване за УПИ II 13.14.15.16 , кв. 32, местност  ГГЦ „Зона Г-14“, р-н „Оборище“, гр. София.

Може да се запознаете със заповедта и мотивираното предложение в приемното време на отдел УТКС към СО-район „Оборище“ – сряда от 13:30 до 16:30 часа и петък от 9:30 до 12:30 часа