Поради авария на магистрален топлопровод  по ул. „Цар Симеон“ между ул. „Будапеща“ и ул. „Г. Бенковски“ е необходимо да се извършат строително-монтажни работи за отстраняването й.

Началото на СМР е от 08:30 ч. на 11.07.2018 г. до 24:00 часа на 14.07.2018 г.

Топлофикация ЕАД