На основание чл.72, ал.2 и чл.74, ал.8 и 9 от ЗУТ(обн. ДВ бр.1/2001) и в съответствие с „Инструкцията за гаранции и контрол при строителство на елементи на техническата инфраструктура в имоти, публична общинска собственост“ Ви уведомяваме, че поради авария на магистрален топлопровод по ул.“Георги Бенковски“ между ул.“Екзарх Йосиф“ и ул.“Цар Симеон“ е необходимо да се извършат строително-монтажни работи за отстраняването и.

Началото на СМР е от 08:30 часа на 05.10.2017 до 24:00 часа на 11.10.2017 г.

Необходимо е да бъде затворено за преминсване на МПС пътното платно по ул.“Георги Бенковски“ между ул.“Екзарх Йосиф“ и ул.“Цар Симеон“ за периода на СМР.