През 2018 г. СО ще организира участието си в Европейската седмица за намаляване на отпадъците с информационна кампания „Време е за детокс на гардероба“, насочена към популяризиране на значението от разделното изхвърляне на текстил.

Кампанията стартира на 10 септември ще се проведе на два етапа, като първият ще протече с поредица от мобилни акции за събиране на стар текстил от домакинствата, организирани по предварителен график в отделните райони на СО през целия месец септември 2018 г.

В допълнение, за целите на кампанията предстои да бъдат разположени стационарни контейнери за събиране на текстил от домакинствата на четири места (до края на м. септември 2018г.) в СО – 2 бр. в Южен парк, 1 бр. в Борисова градина и. 1 бр. на паркинга пред Столичния инспекторат (ул. Париж 5). Чрез мобилните и стационарните пунктове се цели, както набиране на максимално количество текстил и превенция от изхвърлянето му в смесения битов отпадък, така и популяризиране на екологичното значение на разделното изхвърляне на текстил от гражданите.

На втория етап от кампанията, част. от събрания текстил, годен за повторна употреба и преминал през последващо третиране от компания по оползотворяване на текстил, ще бъде използван за изработка на авторски дизайнерски дрехи, които ще бъдат включени в тематично модно ревю в рамките на Зелените дни на модата (Green Fashion Days).

Събитието ще участва в отбелязването на Европейската седмица за намаляване на отпадъците (17-25 ноември) и ще бъде популяризирано сред медиите и широката общественост.