ОБРАЗОВАНИЕ
Висши учебни заведения:

• Национална художествена академия (НХА) – ул. „Шипка” № 1, тел.: 02/988 17 01, уеб-сайт: www.nha-bg.org Държавното рисувално училище е открито на 1 октомври 1896 г. след подписването на Указ от княз Фердинанд. Тя е ай-авторитетната българска институция за подготовка на професионални художници в областта на изящните и приложни изкуства, дизайна, консервацията и реставрацията и историята и теорията на изкуството.

• Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров” (НМА) – бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 94, тел.: 02/988 59 00, уеб-сайт: www.nma.bg/bg НМА е единственото висше училище за професионални музиканти в България, което включва пълния спектър на музикално-теоретичните и изпълнителски специалности. ДМА е основана през 1921 г. Днес специалностите в нея са организирани в три факултета: Теоретико-композиторски и диригентски факултет, Инструментален факултет и Вокален факултет, към който са специалностите „Балетно изкуство” и „Поп и джаз изкуство”.

• Военна академия „Георги Стойков Раковски” – бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 82, тел. 02/922 65 11, уеб-сайт: rdsc.md.government.bg ВА е най-старото висше военно училище в България. Тя е създадена със Закон, приет от ХV народно събрание на 1 март 1912 г. Включва в структурата си четири основни звена: Факултет „Национална сигурност и отбрана“, Факултет „Командно-щабен“, Департамент „Eзиково обучение“ и Институт за перспективни изследвания за отбраната.

• Частен професионален колеж „Иком Интелект” – бул. „Княз Дондуков” № 11, тел.: 02/981 06, уеб-сайт: www.ecomintellect.com