Район Оборище е разположен в централната част на София. Общата площ на района обхваща 3 070 кв. км (3 070 дка). В район Оборище се намира минерален извор (до Централна баня), който е известен със лечебните си свойства при стомашни заболявания и ежедневно се посещава от стотици хора.
Район Оборище е с типичния за централната част на столицата умереноконтинентален климат. Тук се наблюдава явлението „остров на топлина”, свързано с по-високите температури в центъра на града в резултат от стопанската дейност. Друга особеност на този централен район е по-големият брой дни с тихо време в сравнение с крайградските територии като резултат от влиянието на градския релеф върху посоката и скоростта на вятъра.
През територията на района преминава р. Перловска, която е и граница с район Лозенец.

По данни от преброяването през 2011 г. населението на район Оборище е с обща численост 31 060 души, като от тях 46% са мъже, а 54% са жени. В сравнение с данните с данните от 2001 г., броят на жителите на района е нараснал с 8 %. Населението в трудоспособна възраст е 20 653 спрямо населението в над трудоспособна (пенсионна) възраст от 6 668 души и населението в под трудоспособна възраст от 3 739 души.