Столична община ще проведе обществено обсъждане за ремонта на бул.“Дондуков“ в сградата на Направление „Архитектура и градоустройство“ на ул.“Сердика“ №5А, ет.3 на 28.04.2017 г. от 17:30.

» Заповед №РОБ17-РД09-77 от 19.04.2017 г.

« Технически скици