Протокол от Обществено обсъждане на обект : „Реконструкция на трамваен релсов път, пътни платна и контактно – кабелна мрежа на бул. „Княз Александър Дондуков“

Протокол от Обществено обсъждане на обект : „Реконструкция на трамваен релсов път, пътни платна и контактно – кабелна мрежа на бул. „Княз Александър Дондуков“ в участъка от ул. „Кракра“ до „Младежки театър“, проведено на 28.04.2017 г. от 17.30 ч. в сградата на НАГ – СО, ул. „Сердика“ № 5а, ет. 3, в изпълнение на Заповед № РОБ17-РД09-77/19.04.2017…

Прочети повече

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3, от ЗОП (публикувана на 09.05.2017г.). Публикувана Регистъра на обществените поръчки в Агенция по обществени поръчки под номер 9064072 Предмет на поръчката: „Текуща поддръжка на улична мрежа и пътни съоръжения на територията на район „Оборище“ – Столична община“.

Обява – 09.05.2017 г. Техническа спецификация – 09.05.2017 г. Образци – 09.05.2017 г. Проект на договор – 09.05.2017 г. Приложение 1 – 09.05.2017 г. ПРОТОКОЛ – 02.06.2017 г. РЕШЕНИЕ – 14.06.2017 г. Договор РОБ17 – ДГ56 – 64/20.06.2017 г.

Прочети повече

Стартира проект „Аз играя тенис” на Район „Оборище”

На 28 април 2017 г. стартира проект „Аз играя тенис” на Район „Оборище”, който ще се реализира по Програма за развитие на физическото възпитание и спорта и в подкрепа на инициативата „София – Европейска столица на спорта 2018г.“. В проекта участват деца от ДГ №195 „Братя Мормареви“, ДГ №191 „Приказка без край“ и ДГ №151…

Прочети повече

Енергийни пейки в Район „Оборище“

Енергийни пейки, които използват кинетична и слънчева енергия са монтирани на няколко места в столичния район „Оборище“. През деня те събират енергия, а вечер излъчват светлина, създавайки уютна атмосфера. Пейките са любими на децата, тъй като се люлеят в различни посоки. Гледайте репортаж на БНТ: тук    

Прочети повече

Тържествен концерт за празника на Район „Оборище“

На 25 април от 18.00 ч. в  „Сити Марк Арт Център” се състоя Тържествен концерт, в който участие взеха състави при училищата и читалищата от Район „Оборище“. Събитието се проведе като част от културната програма за празника на района и бе изпълнено с много талант и положителни емоции. Благодарим на участниците за прекрасните изяви!  

Прочети повече

Съобщение

УВАЖАЕМИ СОБСТВЕНИЦИ, На основание чл. 131 от ЗУТ, по реда на §4 от ДР на ЗУТ Ви съобщаваме, че е издадена виза за инвестиционно проучване и проектиране на обект – недвижима културна ценност: смяна на предназначението на административна сграда (НКЦ) в хостел, находища се в УПИ XIX-17 (ПИ с идентификатор № 68134.403.197 по КККР на…

Прочети повече

Програма „Зелена София“ 2017

На основание Заповед № СОА17-РД09-458/21.04.2017 г. на Кмета на Столична община, откриваме процедура по кандидатстване за финансиране на проекти по Програма Зелена София” за 2017 г. Краен срок за получаване на проектните предложения – до 17,00ч. на 29.05.2017 г. в деловодството на съответната районна администрация, за чиято територия ще се кандидатства. Кандидатите могат да изтеглят…

Прочети повече

Кинетични пейки в Район „Оборище“

Вече може да се забавлявате и да отпочивате на кинетинчните пейки, монтирани на територията на Район „Оборище“. На две от тях може да се насладите в Парк „Заимов“, а останалите са разположени в междублоковото пространство на района. Освен да са полезни и красиви през деня,  пейките използват кинетичната и соларна енергия, за да светят вечер,…

Прочети повече

Разгласяване на Заповед по реда на чл. 1246, an. 2 от ЗУТ

Във връзка със  Заповед № РОБ 17-РД09-77/19.04.2017г. на кмета на СО – район „Оборище“, приложено публикуваме същата  по реда на чл. 1246, aл. 2 от  ЗУТ. » Заповед №РОБ17-РД09-77 от 19.04.2017 г.

Прочети повече

Откриване на Пролетна изложба на детското и ученическо творчество

На  24. 04. 2017 г. от 17.30 ч. в Столична  библиотека на пл. „Славейков“ №4 се откри Пролетната изложба на детското и ученическо творчество. В нея творчеството си представят ученици от I Английска езикова гимназия, 1 СУ „Пенчо Славейков“, 112 ОУ „Стоян Заимов“, 129 ОУ „Антим I“, НЧ „Алеко Константинов 1897“ и НЧ „Цанко Церковски 1946“. Събитието…

Прочети повече