ОБЯВА съгласно МЗ № ОХ – 547/19.07.2016 г.

Обява за приемане на лица в доброволния резерв по длъжностно разписание за резервисти във военни формирования на Съвместното командване на силите, Военноморските сили и Централно военно окръжие съгласно МЗ № ОХ – 547/19.07.2016 г. ОБЯВА за приемане на лица в доброволния резерв по длъжностно разписание за резервисти

Прочети повече

Ново изградената детска площадка в ЦДГ № 104 „Моят свят“

Малчуганите, посещаващи детската градина ЦДГ № 104 „Моят свят“ на ул. „Чумерна” №15,  район „Оборище“ СО  се радват на ново изградената детска площадка в двора. Площадката за игра е реализирана чрез средства от спонсорство на юридическо лице. Площадката включва комбинирано съоръжение с пързалка, пясъчник, детска къщичка за игра и черна дъска за рисуване на децата.

Прочети повече

Информация за програма „Зелена София“

Програма „Зелена София”  е насочена към финансиране на проекти за развитие и опазване на зелената система на София и подобряване на състоянието на зелените площи общинска собственост които да се изпълняват с доброволен труд от етажни собствености по чл. 466 от ЗУЕС, сдружения на собственици, вписани в регистъра по чл. 44 от ЗУЕС и юридически…

Прочети повече

При смяна на адрес

Постоянният Ви адрес е населено място в България, където сте вписан в регистъра на населението. Той фигурира върху личната  карта, задграничния паспорт  и други официални документи. Настоящият Ви адрес е мястото, на което пребивавате (мястото където живеете – например, ако сте студент, Вашия настоящ адрес е населеното място и адресът на квартирата/общежитието, където се обучавате). Двата адреса може да съвпадат….

Прочети повече

Съболезнователно писмо

  Н.ПР. Г-Н КСАВИЕ ЛАПЕР ДЬО КАБАН ПОСЛАНИК НА ФРАНЦИЯ СОФИЯ БЪЛГАРИЯ   Уважаеми  Господин Кабан, С дълбоко възмущение и с искрено съчувствие посрещнахме новината за поредния терористичен акт във Франция, държавата, която е символ на демокрацията и толерантността. Акт, с който се отнема животът на невинни хора, голяма част, сред които и деца, не…

Прочети повече

Разгласяване по реда на чл.124б, ал. 2 от закона за устройство на територията заповед №РА50-421/01.07.2016 г.

Разгласяване по реда на чл. 1246, ал. 2 от ЗУТ на Заповед N РА50-421/01.07.2016г. на Гл. архитект на СО относно разрешаване на устройствена процедура за изработване на проект за Подробен устройствен план – Изменение на план за регулация (ИПР) на урегулиран поземлен имот (УПИ) XIV-609,610 и УПИ XV-608, кв. 124, м. „Подуяне – център и Изменение на план…

Прочети повече

Покана

На основание параграф 56 (2) от ПЗР на ЗИД на Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС), Кметът на район „Оборище -СО, насрочва общо събрание на собствениците на Етажната собственост с адрес София, бул. „Васил Левски“ № 121 на 25.07 2016 г. от 18:30 часа в сградата на горепосочения адрес, при следния: ДНЕВЕН РЕД 1. Избор на Управител (Управителен съвет),…

Прочети повече

Разгласяване по реда на чл.124б, ал. 2 от закона за устройство на територията заповед № РА50-384/17.06.2016 г.

Разгласяване по реда на чл. 1246, ал. 2 от ЗУТ на Заповед N РА50-382/17.06.2016г. на Гл. архитект на СО, относно разрешаване на устройствена процедура за изработване на проект за Подробен устройствен план – Изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) и Работен устройствен план (РУП) на нови урегулирани поземлени имоти (УПИ) II- 60, 61…

Прочети повече

Разгласяване по реда на чл.124б, ал. 2 от закона за устройство на територията заповед № РА50-384/17.06.2016 г.

Разгласяване по реда на чл. 1246, ал. 2 от ЗУТ на Заповед N РА50-384/17.06.2016г. на Гл. архитект на СО относно разрешаване на устройствена процедура за изработване на проект за Подробен устройствен план – Изменение на план за регулация – изменение границите на урегулиран поземлен имот (УПИ) Х-123 и УПИ 1-„за болница Царица Йоана“, кв. 727 и Изменение на план…

Прочети повече