Четвъртият международен клавирен конкурс за любители „Андрей Стоянов“

От 17 до 20 ноември 2016 г. ще се проведе Четвъртият международен клавирен конкурс за любители „Андрей Стоянов“, който се организира от СО – Район „Оборище“, НЧ „Акад. Андрей Стоянов – 2003“, НМА „Проф. Панчо Владигеров“. Награждаването и заключителният концерт ще бъдат в залата на  НМА „Проф. Панчо Владигеров“ на 20 ноември 2016 г. от…

Прочети повече

Честит Ден на народните будители!

Денят на народните будители е празник, ознаменуващ делото на българските просветители, книжовници и  революционери. Отбелязва се ежегодно на 1 ноември и е официален празник в Република България. Празнува се за първи път през далечната 1909г. Кои всъщност са будителите на българския народ? Много, изключително много са те, повече или по-малко известни. Сред тях на първо място са…

Прочети повече

Провеждане обучение на СИК

Във връзка с провеждане на изборите за президент и вицепрезиден на РБ и национален референдум на 06.11.2016 г., Ви уведомяваме, че обучението на СИК в район „Оборище“ ще се проведе на 01.11.2016 г. от 18:00 часа в залата на ОКИ „Средец“ на адрес: гр. София, ул.“Кракра“ №2А 

Прочети повече

Стартира проект „Осигуряване на топъл обяд в СО- Район Оборище“

Услугата  за най-нуждаещите се става възможна благодарение на Европейската Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане  и съфинансиране от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се хора –  операция „Осигуряване на топъл обяд – 2016”  BG05FMOP001-3.002.  Управляващ орган на проекта е Агенцията за социално подпомагане в партньорство с Район „Оборище“. Осигуряване на топъл обяд…

Прочети повече

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни дейности, упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол по „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради“, на територията на СО- район „Оборище“, по обособени позиции

» Документация » Количествена сметка » Приложения, образци на документи Техническа документация свалете от » тук Решение за откриване на процедурата Обявление за поръчка » Протокол №1 (02.12.2016) » Съобщение за отваряне и оповестяване на ценовите предложения (31.01.2017) » Протокол № 3 » Протокол № 2 » Доклад » Решение (24.02.2017) » Обявление за възложена поръчка…

Прочети повече

Откриване на бюст-паметник на Апостола на Свободата

Предстои откриване на бюст-паметник на националния герой-Апостола на свободата Васил Левски по случай 180 години от рождението му и 138 години от създаването на Военното училище „Васил Левски“. Идеята, организацията на подготвителните, проектанските и строителни дейности се осъществяват от Комитета на випуските на НВУ „Васил Левски“ – структура на Съюза на офицерите и сержантите от…

Прочети повече

Възлагане на обществена поръчка чрез обява за събиране на оферти при условията на чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: “Съставяне на технически паспорти, обследване за енергийна ефективност с цел доказване на постигнати енергийни спестявания след изпълнени мерки и обследване на енергийна ефективност за актуализиране на енергийно обследване, по обособени позиции“

» Документация » Приложения образци на документи » ОБЯВА Протокол от 26.10.2016 г. Обособена позиция 5 „Съставяне на технически паспорт на Административна сграда на р-н Оборище – СО с адрес бул. „Мадрид“ №1, гр. София“ в процедура с предмет: “Съставяне на технически паспорти, обследване за енергийна ефект-ивност с цел док-азване на постигнати енергийни спестявания след…

Прочети повече