Упражняване на строителен надзор по време на строителство във връзка с Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на район „Оборище“,СО

» Покана » Решение за откриване на процедура » Приложение към документацията Техническата документация: » свали от тук » Решение РОБ17-РД09-62 от 31.03.2017 » Протокол (31.03.2017) » Доклад (31.03.2017) Договор РОБ17 – ДГ56 – 58/06.06.2017 г. ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ към Договор РОБ17 – ДГ56 – 58  ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ към Договор № РОБ17-ДГ56-58 (2) от 13.06.2017 г. ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ към…

Прочети повече

Упражняване на инвеститорски контрол във връзка с Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на район „Оборище“,СО

» Покана Решение за откриване на процедура » Приложения към покана Техническа документация: » изтегли от тук » Решение №РОБ 17-РД09-64 от 03.04.2017 (04.04.2017) » Доклад (04.04.2017) » Протокол (04.04.2017) Обявление с изх. №  РОБ16-ВК08-1213-[81 ] от 19.04.2017 за прекратяване на процедура на договаряне без предварутелно обявление » Обявление за възложена поръчка (21.04.2017)

Прочети повече

ВАЖНО! До управителите на етажна собственост на територията на район „Оборище“, СО.

Относно: Предоставяне на информация от управители/председатели на етажна собственост, за броя отглеждани домашни кучета в сгради с режим на етажна собственост. Уважаеми господа и госпожи, Във връзка с контролните функции на Столична община, произтичащи от чл. 178 от Закона за ветеринарномедицинската дейност,  по отношение отглеждане на домашни любимци – кучета, моля да представите информация за…

Прочети повече

Обявления за войнишки длъжности

ОБЯВА за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина за времето от 06.02.2017 г. до 17.02.2017 г. във военни формирования на Сухопътните войски. МЗ № ОХ-1011/ 28.12.2016 г. – Обявяване на заявения брой места за прием на курсанти…

Прочети повече

Оповестяване на Заповед

Оповестяване на Заповед № РА-55/30.01.2017 г.  по реда на чл. 129, ал. 2 от ЗУТ Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 14- дневен срок от съобщаването й пред Административен съд – София-град. Жалбите се подават в район „Оборище” и се изпращат в Административен съд София-град от отдел „Правно-нормативно…

Прочети повече

Нови изборни секции на изборите за народни представители за Народно събрание на Република България, насрочени на 26.03.2017 г.

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, Уведомяваме ви, че по повод ваши мнения и предложения по време на проведените избори през 2016 г., както и във връзка с подобряване и облекчаване на изборния процес и постигането на оптимален брой избиратели във всяка секция, вашите нови секции са: СЕКЦИЯ № 244604019 със следните административни адреси: ул. „Дунав” – 008, 010, 012…

Прочети повече

Тържествената церемония по повод гибелта на Апостола на свободата

На 26 ноември 2016 г. в парка на Военната академия „Г. С. Раковски“ беше открит бюст-паметникът на Апостола на свободата – Васил Левски. Това патриотично начинание се реализира от Инициативен комитет, в който участват известни наши общественици, председатели на сдружения, висши военни, и с подкрепата на местната власт в лицето на Кмета на Столична община …

Прочети повече

Програма за управление на качеството на атмосферния въздух в София

Столична община представя за широко обществено обсъждане Актуализирана Програма за управление на качеството на атмосферния въздух в София до 2020 г. и План за действие Проектът на Актуализирана Програма за управление на качеството на атмосферния въздух до 2020 г. и План за действие, са на разположение на следния електронен адрес: http://sofia.bg/smet/Proiect Program KAV Sofia 2015-2020.pdf…

Прочети повече