Провеждане обучение на СИК

Във връзка с провеждане на изборите за президент и вицепрезиден на РБ и национален референдум на 06.11.2016 г., Ви уведомяваме, че обучението на СИК в район „Оборище“ ще се проведе на 01.11.2016 г. от 18:00 часа в залата на ОКИ „Средец“ на адрес: гр. София, ул.“Кракра“ №2А 

Прочети повече

Стартира проект „Осигуряване на топъл обяд в СО- Район Оборище“

Услугата  за най-нуждаещите се става възможна благодарение на Европейската Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане  и съфинансиране от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се хора –  операция „Осигуряване на топъл обяд – 2016”  BG05FMOP001-3.002.  Управляващ орган на проекта е Агенцията за социално подпомагане в партньорство с Район „Оборище“. Осигуряване на топъл обяд…

Прочети повече

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни дейности, упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол по „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради“, на територията на СО- район „Оборище“, по обособени позиции

» Документация » Количествена сметка » Приложения, образци на документи Техническа документация свалете от » тук Решение за откриване на процедурата Обявление за поръчка » Протокол №1 (02.12.2016) » Съобщение за отваряне и оповестяване на ценовите предложения (31.01.2017) » Протокол № 3 » Протокол № 2 » Доклад » Решение (24.02.2017) » Обявление за възложена поръчка…

Прочети повече

Откриване на бюст-паметник на Апостола на Свободата

Предстои откриване на бюст-паметник на националния герой-Апостола на свободата Васил Левски по случай 180 години от рождението му и 138 години от създаването на Военното училище „Васил Левски“. Идеята, организацията на подготвителните, проектанските и строителни дейности се осъществяват от Комитета на випуските на НВУ „Васил Левски“ – структура на Съюза на офицерите и сержантите от…

Прочети повече

Възлагане на обществена поръчка чрез обява за събиране на оферти при условията на чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: “Съставяне на технически паспорти, обследване за енергийна ефективност с цел доказване на постигнати енергийни спестявания след изпълнени мерки и обследване на енергийна ефективност за актуализиране на енергийно обследване, по обособени позиции“

» Документация » Приложения образци на документи » ОБЯВА Протокол от 26.10.2016 г. Обособена позиция 5 „Съставяне на технически паспорт на Административна сграда на р-н Оборище – СО с адрес бул. „Мадрид“ №1, гр. София“ в процедура с предмет: “Съставяне на технически паспорти, обследване за енергийна ефект-ивност с цел док-азване на постигнати енергийни спестявания след…

Прочети повече

Обявяване на виза за консервация и реставрация

По реда на § 4 от ДР на ЗУТ и на основание чл. 131 от ЗУТ, се обявява – Виза за инвестиционно проучване и проектиране на обект: Консервация и реставрация /КРР/ на фасада на съществуваща сграда, към преписка № САГ16-ГР00-2993/2016 г. на Главния архитект на СО, с което се разрешава „Консервация и реставрация /КРР/ на фасада на съществуваща…

Прочети повече

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ – 2016 г. На 6 ноември 2016 г. ще се проведе национален референдум, на който гражданите на Република България могат да гласуват с „Да“ или с „Не“ в отговор на следните въпроси: 1.        Подкрепяте ли народните представители да се избират с мажоритарна избирателна система с абсолютно мнозинство в два тура? 2.      …

Прочети повече

“ШЕКСПИРОВИ СОНЕТИ В СЕЗОНИ” – 2016 г.

На 26 септември пред публиката на Район „Оборище“, София, в залата на „Сити Марк Арт Център“  беше представен спектакълът “ШЕКСПИРОВИ СОНЕТИ В СЕЗОНИ”. Така Район „Оборище“ се включи  в годината на глобалната идея „Шекспир е жив”, посветена на 400-годишнината от смъртта на Шекспир. Реализацията е дело на творческия екип – Мая Кисьова, актриса, автор на…

Прочети повече