Покана партии ИЗБОРИ 2017

Във връзка с провеждането на изборите за народни представители за Народно събрание, насрочени за 26.03.2017 г., кметът на район “Оборище” кани партиите и коалициите, които са участвали в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. и имат парламентарна група в Народното събрание към 8 август 2016 г. на среща  за  определяне  състава на …

Прочети повече

Обявяване на разрешение за строеж № Б-11/01.02.2017 г.

Обявяване издадено от Н АГ разрешение за строеж № Б-11/01.02.2017 г. за обект: „Външно електрозахранване с кабелни линии Н.Н. 1kv на търговски обект /клуб-ресторант/ на бул.“Княз Ал. Дондуков Корсаков“ №15, район „Оборище“ Разрешението за строеж (одобрените проекти) са на разположение за запознаване на заинтересовените в сгр ■ w a на Столична община на ул.“Сердика” № 5, стая…

Прочети повече

Съобщение

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда – ОВОС,  район „Оборище” Ви съобщава, че е внесено инвестиционно предложение за: „Външно топлозахранване и абонатна станция на жилищна сграда”, с местоположение УПИ ХVІІ-16, кв. 519, м. ГГЦ зона Г-14, ул. „Искър” №33, СО…

Прочети повече

Заповед на министъра на културата относно бул.“Дондуков“

Заповед № РД9Д-4 от 09.12.2016 г. на министъра на културата за деклариране на „Керамични и гранитни паважи, положени преди 1944 г. на територията на град София“. Пълното съдържание на заповедта вижте от тук

Прочети повече

Mеста за търговия на открито с мартеници, картички и др.

Определени допълнителни места от по 2 /два/ кв. м. за търговия на открито с мартеници, картички и др. от физически лица и от юридически лица по едно място, в периода от 10.02.2017 г. до 10.03.2017 г., както следва: » Заповед за за извършване на търговска дейност на територията на Столична община

Прочети повече

Разрешение за строеж

На основание чл.149, ал.1 от ЗУТ,  обявяваме издадено от НАГ разрешение за строеж № Б-5/13.01.2017 г. за обект: „Изместване на кабелна линия Ср.Н.-10 к V , кабелна линия Н.Н.- 1 к V и изместване на съществуващ ТП „Алеко Константинов 11” с Д№ 31- 250 с нов подземен шахтов трафопост и нов ШТП 800/10/0, 4 kV, находящи се в…

Прочети повече

Отчет от кмета на района

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, През изминалата година аз и моят екип работихме за превръщането на район „Оборище“,СО в по-добро място за живеене. Настоящият отчет представя работата ми, като Кмет на района и ръководената от мен администрация за 2016 година. Ето и част от нещата, които направихме за Вас и с Ваша помощ: » Чрез дарителство е изградена…

Прочети повече