Изпълнение на строително-монтажни работи във връзка с реализацията на проект “Разширение на сградата на Първа английска гимназия“ и 112 ОУ „Стоян Заимов“ на етап 1Б

Решение Обявление Документация Техническа спецификация _KSS_- Образец №8 Образци на документи Проект на договор » Проекти по част геодезия и архитектура може да изтеглите от тук и тук  Разяснение – 07.03.2018 г.    

Прочети повече

ИЗВЕСТИЕ

На 20.02.2018 г. беше съгласувано искане за временно ограничаване на движението на МПС по ул. „Чумерна“ в участъка от ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ до ул. „Цар Симеон“ във връзка със строителството на „Многофамилна жилищна сграда с гаражи“ на ул. „Чумерна“ № 24 за бетонови работи и товарно разтоварни дейности на 22.02.2018 г.  от…

Прочети повече

Вечна памет на Апостола

Район „Оборище“ отбеляза 145 години от обесването на Васил Левски. На 19 февруари 2018 г.(понеделник) от 16:00 часа в парка на Военна академия „Г. С. Раковски“ бяха поднесени венец и цветя пред паметника на Апостола на свободата. След церемонията се проведе организирано шествие до Паметника на Левски в центъра на София.

Прочети повече

Разрешение за строеж

Издадено е Разрешение за строеж № Б-9 /12.02.2018 г. за обект: „Външно електрозахранване с кабел Н. Н. 1кV за „Кафе сладкарница“ на ул. „Оборище“ № 37, УПИ ХІV-24, кв. 543, район „Оборище“ в Столична община от Гл. инженер на СО – инж. Сеченска. На основание чл. 149, ал. 3 от ЗУТ разрешението за строеж може…

Прочети повече

ИЗВЕСТИЕ

На 15.02.2018 г. беше съгласуван график на фирма „СТРОЙ МОНТАЖ ГК“ EООД за временно ограничаване движението на МПС по ул. „Чумерна“ в близост до мястото на пресичането й с ул. „Росица“, във връзка със строителството на  „Жилищна сграда с подз. гаражи“ – на ул. „Чумерна“ № 1 за товаро-разтоварни и бетонови работи в периода –…

Прочети повече

ИЗВЕСТИЕ

На 12.02.2018 г. беше съгласувано искане на фирма „ТЕРА ПРЕСАНС“ EООД за временно спиране движението на МПС по ул. „Фр. Де Пресансе“ в участъка от ул. „Ал. Константинов“ до ул. „В. Друмев“ във връзка със строителството на Многофамилна жилищна сграда с подземни и надземни гаражи на ул. „Фр. Де Пресансе“ № 14 за бетонови и…

Прочети повече

ИЗВЕСТИЕ

На 09.02.2018 г. беше съгласувано искане за временно ограничаване и спиране движението на МПС по ул. „Чумерна“ в участъка от ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ до ул. „Цар Симеон“ във връзка със строителството на „Многофамилна жилищна сграда с гаражи“ на ул. „Чумерна“ № 24 за бетонови работи и товарно разтоварни дейности от 14.02.2018 г. …

Прочети повече

Допуснати кандидати до конкурс за длъжността „главен експерт устройство на територията“

С П И С Ъ К НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“ В ОТДЕЛ „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, КОНТРОЛ НА СТРОИТЕЛСТВОТО“  ПРИ РАЙОН „ОБОРИЩЕ“ С решение от 09.02.2018 г. на конкурсната комисия, определена със заповед РД-15-88 /01.02.2018 г. на кмета на район „Оборище“, до конкурс за длъжността „Главен експерт устройство…

Прочети повече

СЪОБЩЕНИЕ

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНОСТТА На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда – ОВОС,  район „Оборище” Ви съобщава, че е внесено инвестиционно предложение за: „Преустройство на съществуваща базова станция SOF0245.А003 „Мinisterski savet” в базова станция с честотен обхват 900-2100 Hz на „Мобилтел” ЕАД”,…

Прочети повече