Съобщение №36

 На основание чл. 4, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда – ОВОС,  район „Оборище” Ви съобщава, че е внесено инвестиционно предложение за: „Базова станция SOF0671.А010 „TZKS (4 sector)” с честотен обхват 1800-2100МHz на „А1 България” ЕАД. Заинтересованите лица могат в 14 (четиринайсет) дневен срок…

Прочети повече

УВЕДОМЛЕНИЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ На вх. № РОБ19-ВК08-92/16.01.2019 г. На Ваш изх. № САГ18-БД00-927-5/16.01.2019 г. Относно:  Писмо от НАГ – Гл. инженер на СО е издадено Разрешение за строеж                   Уважаеми граждани, От Гл. инженер на СО е издадено Разрешение за строеж № Б-4/15.01.2019 г.  за обект „Външно електрозахранване с кабелни линии НН 1 кV  за смесена…

Прочети повече

Благодарност към децата от 100 ДГ „Акад. Пенчо Н. Райков“ и към техните родители

Училище по изкуства и занаяти „Димитър Екимов“ в с. Русаля изказва своята благодарност на децата от 100 ДГ „Акад. Пенчо Н. Райков“ и техните родители за направеното от тях дарение от хигиенни материали.  

Прочети повече

Каса – район „Оборище“/работно време

Уважаеми съграждани, В навечерието на Новогодишните празници Ви информираме, че на 31.12.2018 г. касата на район „Оборище“ ще работи до 12:00 часа. Екипът на Район „Оборище“ Ви пожелава здраве, мир и късмет!

Прочети повече

„Текуща поддръжка на улична мрежа и пътни съоръжения на територията на район „Оборище“ – Столична община“

Обява за профила на купувача – качена на 11.12.2018 г. Информация за публикувана обява – качена на 11.12.2018 г. Техническа спецификация – качена на 11.12.2018 г. Приложение № 1 – качено на 11.12.2018 г. образци – качени на 11.12.2018 г. Проект на договор – качен на 11.12.2018 г. espd-request – качен на 11.12.2018 г. Протокол – качен на 03.01.2019 г. Удължаване на срока за събиране на оферти – качен на…

Прочети повече