ИЗВЕСТИЕ

На 12.02.2018 г. беше съгласувано искане на фирма „ТЕРА ПРЕСАНС“ EООД за временно спиране движението на МПС по ул. „Фр. Де Пресансе“ в участъка от ул. „Ал. Константинов“ до ул. „В. Друмев“ във връзка със строителството на Многофамилна жилищна сграда с подземни и надземни гаражи на ул. „Фр. Де Пресансе“ № 14 за бетонови и…

Прочети повече

ИЗВЕСТИЕ

На 09.02.2018 г. беше съгласувано искане за временно ограничаване и спиране движението на МПС по ул. „Чумерна“ в участъка от ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ до ул. „Цар Симеон“ във връзка със строителството на „Многофамилна жилищна сграда с гаражи“ на ул. „Чумерна“ № 24 за бетонови работи и товарно разтоварни дейности от 14.02.2018 г. …

Прочети повече

Допуснати кандидати до конкурс за длъжността „главен експерт устройство на територията“

С П И С Ъ К НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“ В ОТДЕЛ „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, КОНТРОЛ НА СТРОИТЕЛСТВОТО“  ПРИ РАЙОН „ОБОРИЩЕ“ С решение от 09.02.2018 г. на конкурсната комисия, определена със заповед РД-15-88 /01.02.2018 г. на кмета на район „Оборище“, до конкурс за длъжността „Главен експерт устройство…

Прочети повече

СЪОБЩЕНИЕ

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНОСТТА На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда – ОВОС,  район „Оборище” Ви съобщава, че е внесено инвестиционно предложение за: „Преустройство на съществуваща базова станция SOF0245.А003 „Мinisterski savet” в базова станция с честотен обхват 900-2100 Hz на „Мобилтел” ЕАД”,…

Прочети повече

ИЗВЕСТИЕ

На 02.02.2018 г. беше съгласувано искане за временно ограничаване и спиране движението на МПС по ул. „Чумерна“ в участъка от ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ до ул. „Цар Симеон“ във връзка със строителството на „Многофамилна жилищна сграда с гаражи“ на ул. „Чумерна“ № 24 за бетонови работи и товарно разтоварни дейности от 03.02.2018 г. …

Прочети повече

Събиране на оферти с обява за Поддръжка и почистване на градини и зелени площи, в междублоковите пространства на територията на СО – район „Оборище“ през 2018 г.

ОБЯВА Информация ЕЕДОП Заявление Проект на договор Ценово предложение – за публикуване Протокол-14.02.2018 Решение-14.02.2018

Прочети повече

Mеста за търговия на открито с мартеници, картички и други

Определени допълнителни места от по 2 /два/ кв. м. за търговия на открито с мартеници, картички и др. от физически лица и от юридически лица по едно място, в периода от 09.02.2018 г. до 09.03.2018 г., както следва: » Заповед за за извършване на търговска дейност на територията на Столична община Разрешения за търговия с…

Прочети повече