Събиране на оферти с обява за Изпълнение на строително-монтажни работи във връзка с реализацията на проект “Преустройство, основен ремонт и промяна на предназначението на помещение за детска кухня, находяща се в ДГ № 191 „Приказка без край“ в зала за представления и езиково обучение с периодично ползване“

Обява Информация в АОП Техническа спецификация Методика за оценяване Обща КС Образци на документи espd-request Проект на договор  

Прочети повече

СЪОБЩЕНИЕ / Топлофикация София ЕАД

Поради авария на магистрален топлопровод  по ул. „Цар Симеон“ между ул. „Будапеща“ и ул. „Г. Бенковски“ е необходимо да се извършат строително-монтажни работи за отстраняването й. Началото на СМР е от 08:30 ч. на 11.07.2018 г. до 24:00 часа на 14.07.2018 г. Топлофикация ЕАД

Прочети повече

СЪОБЩЕНИЕ / Топлофикация София ЕАД

Поради авария на магистрален топлопровод  по ул. „Герлово“ между ул. „Проф. Асен Златаров“ и бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ е необходимо да се извършат строително-монтажни работи за отстраняването й. Началото на СМР е от 08:30 ч. на 12.07.2018 г. до 24:00 часа на 16.07.2018 г. Необходимо е да бъде затворено пътното платно по бул. „Евлоги…

Прочети повече

СЪОБЩЕНИЕ / Топлофикация София ЕАД

Поради авария на магистрален топлопровод  по ул. „Чумерна“ и  ул. „Цар Симеон“ и на ул. „Чумерна“ № 12 е необходимо да се извършат строително-монтажни работи за отстраняването й. Началото на СМР е от 08:30 ч. на 04.07.2018 г. до 24:00 часа на 06.07.2018 г. Необходимо е да бъде затворено пътното платно по ул. „Чумерна“ между…

Прочети повече

СЪОБЩЕНИЕ / Топлофикация София ЕАД

Поради авария на магистрален топлопровод  по ул. „Кешан“ между ул. „Христо Ковачев“ и бул. „Васил Левски“ е необходимо да се извършат строително-монтажни работи за отстраняването й. Началото на СМР е от 08:30 ч. на 04.07.2018 г. до 24:00 часа на 06.07.2018 г. Необходимо е да бъде затворено пътното платно по ул. „Кешан“ между ул. „Христо…

Прочети повече

Административно производство

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, В СО  – район „Оборище“, с писмо вх. № РОБ18-ВК08-1247 от 27.06.2018 г. от секретаря на Столична община е постъпило писмено заявление по чл. 996, ал 1 от Закона за гражданската регистрация до кмета на Столична община с вх. № СОА18-КЦ-01-22422/08.06.2018., подадено от М. Р. Т. Във връзка с горното и…

Прочети повече