КУЛТУРНИ ИНСТИТУЦИИ
Национален военноисторически музей- ул. „Черковна” № 92, тел.: 02/946 18 12 205; За своето почти вековно присъствие в културноисторическото пространство в неговите фондове са съхранени и проучени повече от 1 000 000 културни ценности, свидетели на българската и европейска военна история. В музея работят комисии, оторизирани от Министерството на културата за оценка на културни ценности – оръжие, отличия и други предмети, по профила му. НВИМ има 41 дка външна и 5000 кв. м. вътрешна експозиционна площ. Акцент в тематично-хронологичната част, която проследява развитието на Българската армия е участието й във войните за национално обединение. Колекционната експозиция представя оръжие, отличия и униформи – трите най-стари и богати сбирки на музея. Библиотеката осигурявя достъп до около 15 000 тома специализирана литература.
Софийска национална опера и балет – бул. „Княз Дондуков” № 30, тел.: 02/987 70 11; Националната опера и балет изпълнява основната си функция на културно средище за съхраняване и доразвиване традициите на националното музикално-сценично изкуство. Творческите колективи на операта – хор, оркестър и балет се изявяват и самостоятелно на сцената на театъра и в чужбина. Хорът, изграден като хомогенен ансамбъл с красива, славянска емисия, изнася самостоятелни концерти с оперна, църковнославянска и хорова музика.
Дом на културата „Средец”- ул. „Кракра” № 2А, тел.: 02/944 27 59; Дом ът на културата „Средец” е правоприемник на Градския младежки дом, открит през 1974 г. Домът работи в следните направления: художествено-творческо, рекламно-информационно, квалификационнообразователно, административно-стопанско.
Дом на киното– ул. „Екзарх Йосиф” № 37, тел.: 02/987 63 21; Домът на киното от години е най-важният културен филмов център за професионалистите и истинските киномани в България. В неговата зала се прожектира най-доброто от световното кино, правят се ретроспективи, организират се седмици на чужди кинематографии, семинари, фестивали, предлагат се образователни и развлекателни тематични програми, изложби, презентации.

Библиотеки:
Национална библиотека „Св. св.Кирил и Методий”– бул. „Васил Левски” № 88, тел.: 02/988 28 11; Националната библиотека на Република България е най-голямата библиотека в страната и най-старият културен институт в следосвобожденска България. През 1953 г. тържествено се открива новата сграда на Народната библиотека. Библиотеката осигурява достъп до свои и чужди библиотечните колекции и бази дани, извършва реставрация и консервация на ръкописи, архивни документи, редки, ценни и старопечатни издания, научни и научно-приложни изследвания в областта на библиотекознанието, библиографознанието, книгознанието, архивистиката, реставрацията и консервацията на книжни материали и издава научна и научно-приложна литература.
Театри
Национален музикален театър „Ст. Македонски” – ул. „Панайот Волов” № 3, тел.: 02/944 50 89;
Драматичен театър „София”– бул. „Янко Сакъзов” № 23А, тел.: 02/944 51 03;
Младежки театър „Николай Бинев”– бул. „Княз Дондуков” № 8, тел.: 02/939 40 52;
Малък градски театър „Зад канала”– бул. „Мадрид” № 1, тел.: 02/944 24 48;
Столичен куклен театър– бул. „Янко Сакъзов” № 19,тел.: 02/981 71 61;
Театрална работилница „СФУМАТО”– ул. „Димитър Греков” № 2,тел.: 02/944 01 27; Театрална работилница „Сфумато” е създадена през 1989 г. от режисьорите Маргарита Младенова и Иван Добчев като територия за театрални търсения. Замислен по аналогия с най-известните авторски европейски стратегии за театър, „Сфумато” е новаторска практика,която изпреварва съществуващите модели на културна политика в България . „Сфумато” разполага с модерно обурудвана сграда, заемаща площ от над 1500 кб.м. разполагаща с голяма зала с 130 места, както и с камерна зала с 40 места.
Галерии:
Национална галерия за чуждестранно изкуство – пл. „Св. Александър Невски”,тел.: 02/988 49 22;
Музейна галерия за модерно изкуство-ул. „Оборище” № 10, тел.: 02/943 40 00;
• „Сезони”- ул. „Кракра” № 2А, тел.: 02/946 30 56;
• „Крида”- ул. „Московска” № 11, тел.: 02/981 04 43;
„Ломи”– ул. „Г.С.Раковски” № 78, тел.: 02/988 32 29; • Център на традиционни и съвременни занаяти – ул. „Париж” № 4,тел.: 02/989 64 16;

Читалища:

• Читалище „Алеко Константинов”- ул. „ Оборище ” № 73, тел.: 02/943 18 43; Библиотеката има богат фонд, наброяващ около 21330 тома. Читалището предлага художествени колективи, детска музикална школа, балетна школа, изобразително изкуство, школи по английски език, предучилищен клас с изучаване на англ език, смятане, писане, солфеж, ритмика и др.
• Читалище „Проф. Андрей Стоянов”- ул. „Искър“ № 62 , тел.: 02/983 34 33; Читалището предлага музикална школа по: пиано, цигулка, синтезатор, китара, солфеж, художествени колективи: смесен хор „Православие”, хорово обшествно „проф. Георги Робев”, дамски камерен състав „Мелъди” и фолклорна формация „Контрапункт”.
• Читалище „Д-р Петър Берон”- бул. „Янко Сакъзов” № 17, тел.: 02/944 41 77; Библиотеката има богат фонд, наброяващ около 23997 тома. Читалището предлага художествени колективи – камерен хор „Средец”, вокална група „Пим-Пам”, духов оркестър, школи по изкуствата – музикална школа,вокално пеене,оперно пеене,езикови школи – предучилищна забавачка и английски език.
• Читалище „Цанко Церковски”- ул. Цар Симеон 58, тел. : 02/983 29 61; Библиотеката има богат фонд, наброяващ около 15400 тома. Читалището предлага художествени колективи – хорово сдружение „Родна песен-Есперанто”, камерен хор „Колегиум музикум”, смесен хор „Хармония”, хорова формация „Огънче”, фолклорно студио „Маргарит”, данс група „Модел”, Школи по изкуствата – ДМШ „Развигор” – синтезатор, пиано, рисуване, балетно студио „Красимира Колдамова”, Кралски английски колеж и академия по музика и др.