Столична община – Район “Оборище”

 • Адрес: бул. “Мадрид” № 1
  Пощенски код: 1505
 • Телефон /централа/: 02/943 18 40
  Факс: 944 16 67
 • E-mail: oborishte@so-oborishte.com
 • Работно време на Центъра за услуги и информация:

  Деловодство и Гражданско състояние – от 8,30 до 17,00 ч.
  Приемен ден на Кмета:
  Сряда – 13,30 до 16,30
  За всички отдели приемно време
  Сряда – 13,30 до 16,30
  Петък – 9,30 до 12,30
  Главен архитект Б. Стефанова
  Сряда – от 13,30 до 16,30
 • Булстат: 000 696 3270511
  Дежурен: 815 76 34
  Единен спешен телефон: 112 ( Пожарна, Полиция, Бърза помощ )
  Пропуски телефон: 815 76 24
  Записване за прием при кмета телефон: 815 76 11