СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда – ОВОС, район „Оборище” Ви съобщава, че е внесено инвестиционно предложение за: „Приемно – предавателна станция за глас и/или данни №SF1209 на „БТК” ЕАД и преустройство на базова станция №1404 на „Теленор България”…

Прочети повече