УВЕДОМЛЕНИЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ От Гл. инженер на СО е издадено Разрешение за строеж № Б-8/28.01.2019 г.  за обект „Реконструкция на ул. „Кешан“ от О.Т. 281 до О.Т. 281 на ул. „Ангиста“ от О.Т. 281 до О.Т. 289, включително кръстовищата на  ул. „Ангиста“- бул. „В. Левски“ и  ул. „Кешан“ – бул. „Д. Николаев“, както и вход от бул….

Прочети повече

Съобщение №36

 На основание чл. 4, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда – ОВОС,  район „Оборище” Ви съобщава, че е внесено инвестиционно предложение за: „Базова станция SOF0671.А010 „TZKS (4 sector)” с честотен обхват 1800-2100МHz на „А1 България” ЕАД. Заинтересованите лица могат в 14 (четиринайсет) дневен срок…

Прочети повече

УВЕДОМЛЕНИЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ На вх. № РОБ19-ВК08-92/16.01.2019 г. На Ваш изх. № САГ18-БД00-927-5/16.01.2019 г. Относно:  Писмо от НАГ – Гл. инженер на СО е издадено Разрешение за строеж                   Уважаеми граждани, От Гл. инженер на СО е издадено Разрешение за строеж № Б-4/15.01.2019 г.  за обект „Външно електрозахранване с кабелни линии НН 1 кV  за смесена…

Прочети повече

СЪОБЩЕНИЕ/Топлофикация София ЕАД

Поради авария на магистрален топлопровод за храм-паметник „Св. Александър Невски“ на ул. „Оборище“ и на ул. „19-ти февруари“ е необходимо да се извършат строително-монтажни работи за отстраняването й. Началото на СМР е от 08:30 ч. на 26.11.2018 г. до 24:00 ч. на 01.12.2018 г. Необходимо е да бъде затворено за преминаване на МПС дясното платно…

Прочети повече

СЪОБЩЕНИЕ/ОБЩЕСТВЕН ПОСРЕДНИК

Уважаеми жители на район „Оборище“, На 20 ноември 2018 г. (вторник), Общественият посредник на територията на Столична община ЛИЛИЯ ХРИСТОВА ще приема граждани в сградата на районната администрация от 11:00 до 13:00 часа в „Залата за прием на граждани с увреждания“ с вход откъм бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“. Без предварително записване. За допълнителна информация…

Прочети повече

Разрешение за строеж № Б-132/14.09.2018 г.

Уважаеми граждани, С писмо от НАГ – СО № САГ18-БД00-280-6/14.09.2018 г. ни уведомяват, че  от Гл. инженер на СО е издадено Разрешение за строеж № Б-132/14.09.2018 г.  за обект „Външно електрозахранване с кабели Н.Н. 1Кv на хранителен магазин в УПИ ХVІ-326,  кв.149, м. Подуяне-Център, ул. „Васил Друмев“ № 12“, район „Оборище“ в Столична община. На…

Прочети повече