Уважаеми съграждани, На 24.10.2017 г. беше съгласувано: Искане и график на фирма „Стини“ ООД за временно спиране движението на МПС по ул. „Мърфи“ в участъка от ул. „Франсис де Пресансе“ до бул. „Мадрид“ във връзка с  изграждане на външно топлозахранване на жилищна сграда на ул. „Мърфи“ № 13 за изкопни и монтажни работи – в…

Прочети повече

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл.124б, ал. 2 от ЗУТ Ви съобщаваме, че е издадена Заповед № РА50-588/11.09.2017 г. на Гл. архитект на СО относно разрешаване на устройствена процедура за изработване на ПУП – ИПЗ и РУП за УПИ II-371 и УПИ VII-372a , кв. 739, м. „ГГЦ – Зона Г-13“, район „Оборище“, с указание да се представи…

Прочети повече

Съобщение

Уважаеми съграждани, На основание чл. 72, ал. 2 и чл. 74 от ЗУТ и в съответствие с Инструкцията за гаранции и контрол при строителство на елементи на техническата ифраструктура в имоти, публична общинска собственост сме уведомени, че  поради авария на магистрален топлопровод по ул „Христо Ковачев“ между ул.  „Кешан“ и ул. „Екз. Йосиф“ е необходимо…

Прочети повече

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл.124б, ал. 2 от ЗУТ Ви съобщаваме, че е издадена Заповед № РА50-612/27.09.2017 г. на Гл. архитект на СО относно разрешаване на устройствена процедура за  изработване на ПУП – ИПР в обхвата на УПИ VI-32,33, кв. 717, м. „ГГЦ – Зона Г-13“, район „Оборище“, с цел създаване на нов УПИ XIII-20 по имотни…

Прочети повече

Съобщение

На 13.10.2017 г. беше съгласувано искане на фирма „ГЕРА СТРОЙ“ ООД за временно спиране движението на МПС по ул. „Буная“ в участъка от ул. „Оборище“ до ул. „Марагидик“ във връзка със строителството на Апартаментен хотел  с подземен паркинг и амбулатория – на ул. „Буная“ № 14 за бетонови работи на 30.10.2017 г. и на 06,…

Прочети повече

„Мениджър за един ден“ 2017 г.

На 12 октомври 2017 г. за пореден път се проведе инициативата „Мениджър за един ден“ на JA Bulgaria. В рамките на един ден висши държавни управници и утвърдени мениджъри от всички сфери на бизнеса и обществения живот помагат на младежите да се запознаят с реалната работна среда на съответната институция или компания. За втора поредна година участие в…

Прочети повече

Мобилен събирателен пункт

Уважаеми съграждани, На основание изпълнението на Договор №СО15-РД-55-643/15.10.2015 г. между Столична община и БалБок Инженеринг АД за организиране на система за разделно събиране, приемане за последващо третиране и обезвреждане на опасни отпадъци от домакинствата ви информираме, че на 12 октомври 2017 г. от 08:30 до 14:30 часа ще бъде разположен Мобилен събирателен пункт за район…

Прочети повече

Маратон София 2017

Фондация „София – Европейска столица на спорта 2017 г.“ в партньорство с дирекция ПИСТ към Столична община организират XXXIV-то издание на Маратон София, който ще се проведе на 15 октомври 2017 г. Международният спортен форум ще предложи отлична организация на професионално трасе, техническо обслужване и награден фонд на любителите на скоростното бягане, сред които професионални…

Прочети повече

Съобщение

Уважаеми съграждани, На 10.10.2017 г. беше съгласувано искане на фирма „ТЕРМОКОМПЛЕКТ“ ООД за временно спиране движението на МПС по ул. „Черномен“ в участъка от ул. „Ст.  планина“ до ул. „Искър“ във връзка със строителството на обект „Външно топлозахранване и абонатна станция на жилищна сграда с гаражи и плътна ограда – ул. „Черномен“ № 9“ по…

Прочети повече