СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда – ОВОС,  район „Оборище” Ви съобщава, че е внесено инвестиционно предложение за: „Топлозахранване и абонатна станция на жилищна сграда”, находяща се на ул. „Черковна” №38, вх. А, СО район „Оборище”, гр. София. Заинтересованите…

Прочети повече

СЪОБЩЕНИЕ / Топлофикация София ЕАД

Поради авария на магистрален топлопровод  по ул. „Цар Симеон“ между ул. „Будапеща“ и ул. „Г. Бенковски“ е необходимо да се извършат строително-монтажни работи за отстраняването й. Началото на СМР е от 08:30 ч. на 11.07.2018 г. до 24:00 часа на 14.07.2018 г. Топлофикация ЕАД

Прочети повече

СЪОБЩЕНИЕ / Топлофикация София ЕАД

Поради авария на магистрален топлопровод  по ул. „Герлово“ между ул. „Проф. Асен Златаров“ и бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ е необходимо да се извършат строително-монтажни работи за отстраняването й. Началото на СМР е от 08:30 ч. на 12.07.2018 г. до 24:00 часа на 16.07.2018 г. Необходимо е да бъде затворено пътното платно по бул. „Евлоги…

Прочети повече

Административно производство

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, В СО  – район „Оборище“, с писмо вх. № РОБ18-ВК08-1247 от 27.06.2018 г. от секретаря на Столична община е постъпило писмено заявление по чл. 996, ал 1 от Закона за гражданската регистрация до кмета на Столична община с вх. № СОА18-КЦ-01-22422/08.06.2018., подадено от М. Р. Т. Във връзка с горното и…

Прочети повече

Временна забрана за обществено ползване на улици

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 4 и ал .2 от Закона за честното самоуправление и местната администрация и чл. 19, ал. 3, т. 3 от Закона за управление на отпадъците, чл. 171, т. 5, б, „а“, чл. 172 от Закона за движението по пътищата, както и чл. 3, ал. 2,…

Прочети повече