„Столичен електротранспорт“

Уважаеми съграждани, На 3 ноември 2017 г. ще започнат ремонтни дейности по изправяне на нов стълб за тролейбусната контактна мрежа. Повече информация от „Столичен електротранспорт“ ЕАД ще намерите ТУК.

Прочети повече

Известие

На 01.11.2017 г. беше съгласувано искане на фирма „ГЕРА СТРОЙ“ EООД за временно спиране движението на МПС по ул. „Буная“ в участъка от ул. „Оборище“ до ул. „Марагидик“ във връзка със строителството на Апартаментен хотел  с подземен паркинг и амбулатория – на ул. „Буная“ № 14 за бетонови работи на 08.11.2017 г. от 9.00 ч….

Прочети повече

ИЗВЕСТИЕ

На 31.10.2017 г. беше съгласувано искане на фирма „ТЕРА ПРЕСАНС“ EООД за временно спиране движението на МПС по ул. „Фр. Де Пресансе“ в участъка от ул. „В. Друмев“ до ул. „Ал. Константинов“ във връзка със строителството на Многофамилна жилищна сграда с подземни и надземни гаражи на ул. „Фр. Де Пресансе“ № 14 за бетонови работи…

Прочети повече

Авария на магистрален топлопровод по ул. „Герлово“ между ул. „проф. Асен Златаров“ и бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“

На основание чл. 72, ал. 2. и чл. 74. ал. 8 и 9 от ЗУТ (обн. ДВ 6р.)/2001г.) и в съответствие с „Инструкцията за гаранции и контрол при строителство на елементи на техническата инфраструктура в имоти, публична общинска собственост” Ви уведомяваме, че поради авария на магистрален топлопровод по ул. „Герлово“ между ул. „проф. Асен Златаров“…

Прочети повече

Авария на магистрален топлопровод по ул.„Буная“ между ул.„Московска“ и ул.„Врабча“

На основание чл. 72. ал. 2. и чл. 74, ал. 8 и 9 от ЗУТ (обн. ДВ бр. 1/2001г.) и в съответствие с „Инструкцията за гаранции и контрол при строителство на елементи па техническата инфраструктура в имоти, публична общинска собственост Ви уведомяваме, ме поради авария на магистрален топлопровод по ул.„Буная“ между ул.„Московска“ и ул.„Врабча“ е…

Прочети повече

СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ОТ ЗОП ЗА ИЗМЕСТВАНЕ НА ТОПЛОПРОВОД В ДВОРА НА 129 ОУ И 164 ГПИЕ

ОБЯВА Техническa спецификация ПО_ ЕЕДОП Приложение 1 Техническо предложение Приложение 2_ Ценова Оферта Приложение 3_ КС Приложение 4 Проект на договор СМР топлопровод Информация за удължаване срока за подаване на оферти по реда на Глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки, с предмет: Строително-монтажни работи за изместване  на топлопровод, преминаващ през двора на…

Прочети повече

Съобщение

На 24.10.2017 г. беше съгласувано искане на фирма „ГЕРА СТРОЙ“ EООД за временно спиране движението на МПС по ул. „Буная“ в участъка от ул. „Оборище“ до ул. „Марагидик“ във връзка със строителството на Апартаментен хотел  с подземен паркинг и амбулатория – на ул. „Буная“ № 14 за бетонови работи на 28.10.2017 г. от 9.00 ч….

Прочети повече

Авария на магистрален топлопровод

На основание чл. 72 и чл. 8 и 9от ЗУТ (обн. ДВ бр.1/2001г.) и в съответствие с „Инструкцията за граници и контрол при строителство на елементи на техническа инфраструктура в имоти, публична общинска собственост“ Ви уведомяваме, че поради авария на магистрален топлопровод по ул.“Шейново“ между ул.“Сан Стефано“ и ул.“Тулово“ е необходимо да се извършат строително-монтажни…

Прочети повече