В район „Оборище“ първият училищен звънец ще бие в обновени училищни помещения.

В навечерието на 15-септември, както и по повод честването на 60-годишния ни юбилей на Първа английска гимназия приключиха строително-монтажни работи във връзка с реализацията на проект  „Разширение на сградата на Първа английска гимназия“ и 112 ОУ „Стоян Заимов“. Корпусът е четириетажен. Oсигурена e директна връзка с основната учебна сграда чрез съществуващото стълбище. В новата част се…

Прочети повече

Кампания за събиране на текстил и отбелязване на Европейската седмица за намаляване на отпадъците 2018

През 2018 г. СО ще организира участието си в Европейската седмица за намаляване на отпадъците с информационна кампания „Време е за детокс на гардероба“, насочена към популяризиране на значението от разделното изхвърляне на текстил. Кампанията стартира на 10 септември ще се проведе на два етапа, като първият ще протече с поредица от мобилни акции за…

Прочети повече

Ремонт на училищния двор на 164 ГПИЕ „Мигел де Сервантес“ и 129 ОУ „Антим I

Завършен е проект „Изместване на топлопровод, преминаващ през УПИ I – за училище, кв. 140, на 129 ОУ „Антим I“ и 164 ГПИЕ „Мигел де Сервантес“, захранващ сграда на СО на ул. „Оборище“ № 44.

Прочети повече

“УЧИЛИЩЕ, УРА!” С РАДИО FRESH!

“УЧИЛИЩЕ, УРА!” С РАДИО FRESH! 💐 Radio FRESH! те очаква на голямо парти в края на лятото! 17 септември, 17 часа, парк Заимов. Столична община – район „Оборище“ и Радио FRESH! ще празнуват началото на учебната година с много музика, игри, рисунки и още много изненади. Водещи на празника ще бъдат вашите любими гласове от ефира…

Прочети повече

„Училищата като част от миналото, настоящето и бъдещето на своите столици“

„Училищата като част от миналото, настоящето и бъдещето на своите столици“ – проект на програма „Еразъм +“, координиран и изпълнен от Първа английска езикова гимназия, съвместно с гимназия „Греве“, Копенхаген и българското училище „Паралел 43 – Асен и Илия Пейкови“, Рим. През периода от м. септември 2016 г. до м. август 2018 г. над 100…

Прочети повече

СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО ОБЯВЯВАНЕ НА ЗАПОВЕД                                                 КЪМ РОБ18-ВК08-1534/14.08.2018 г. СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ Ви съобщаваме, че е издадена Заповед № РА50-607/13.08.2018 г. на Гл. архитект на СО относно разрешаване на устройствена процедура за  изработване на проект за ПУП – Изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ)  и Работен устройствен проект…

Прочети повече

СЪОБЩЕНИЕ

Относно  писмо от НАГ                                                           РОБ18-ВК08-1532   Уважаеми граждани, От Гл. архитект на СО е издадено Разрешение за строеж № Б-114/10.08.2018 г.  за обект „Външно топлозахранване и абонатна станция на многофункционална сграда с хотел, офиси, магазин, подземни гаражи и помещение за трафопост в  УПИ-І-10,26, кв. 536 –зона Г-12 – район „Оборище“ в Столична община. На…

Прочети повече