Места за търговия на открито по време на Коледните и Новогодишните празници

В изпълнение на Заповед № СОА18-РД09-1391/04.12.2018 г. . на Кмета на Столична община, на основание чл.27 от Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на  Столична община, чл.30, т.3 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община и § 3 от…

Прочети повече

СЪОБЩЕНИЕ

От Гл. инженер на СО е издадено Разрешение за строеж № Б-163/26.11.2018 г.  за обект „Външно електрозахранване с кабелни линии НН 1 кV на многофункционална жилищна сграда в  УПИ-ХV-3, кв. 528 – ГГЦ – зона Г 14 – район „Оборище“ в Столична община На основание чл. 149, ал. 6 от ЗУТ, Ви уведомяваме, че приложението…

Прочети повече

СЪОБЩЕНИЕ/Топлофикация София ЕАД

Поради авария на магистрален топлопровод за храм-паметник „Св. Александър Невски“ на ул. „Оборище“ и на ул. „19-ти февруари“ е необходимо да се извършат строително-монтажни работи за отстраняването й. Началото на СМР е от 08:30 ч. на 26.11.2018 г. до 24:00 ч. на 01.12.2018 г. Необходимо е да бъде затворено за преминаване на МПС дясното платно…

Прочети повече

ПЕТИ МЕЖДУНАРОДЕН КЛАВИРЕН КОНКУРС “АНДРЕЙ СТОЯНОВ” за любители

🎼 ПЕТИ МЕЖДУНАРОДЕН КЛАВИРЕН КОНКУРС “АНДРЕЙ СТОЯНОВ” за любители 🎶🎼 22-25 ноември 2018, София През 2018 година, за пети пореден път, читалището, носещо името на пианиста, педагога, композитора, философа, музикалния критик и теоретик АНДРЕЙ СТОЯНОВ, организира конкурс за пианисти-любители. Щастливи сме, че всяко следващо издание, популяризира неотменно творческото дело на Андрей Стоянов и запознава поколения…

Прочети повече

Събиране на оферти с обява с предмет: „Текуща поддръжка на улична мрежа и пътни съоръжения на територията на район „Оборище“ – СО“

Обява – качена на 20.11.2018 г. Информация – качена на 20.11.2018 г. espd-request – качен на 20.11.2018 г. образци – качени на 20.11.2018 г. Приложение № 1 – качено на 20.11.2018 г. Техническа спецификация – качена на 20.11.2018 г. Проект на договор – качен на 20.11.2018 г. Протокол качено на 07.12.2018 г. Удължаване на срока за събиране на оферти – качен на 07.12.2018 г. Съобщение…

Прочети повече

Софийска вода АД/Планирани ремонти за 2019 година

Информация за инвестиционните намерения на „Софийска вода“ АД на територията район „Оборище“ в съответствие със съгласуваната и одобрена от Столична община Инвестиционна програма за 2019 г. За повече информация: Инвестиционна програма 2019 г.

Прочети повече

Съобщение/Топлофикация ЕАД

Поради авария на магистрален топлопровод на паркинг на ул. „Кракра“ № 2А (Младежки дом) е необходимо да се извършат строително-монтажни работи за отстраняването й. Необходимо е да бъде затворено пътно платно на паркинг на ул. „Кракра“ № 2А (Младежки дом) за преминаване на МПС през периода на строително-монтажните дейности. Началото на СМР е от 08:30…

Прочети повече

Ученически игри 2018/19 – първенство по футбол

Както всяка година ученическите игри  предизвикват много емоции и вълнения. Стартът им беше даден на 29 октомври на територията на комплекс „Спортна София -2000“,  като в продължение на три дни се проведе първенство по футбол 2018/19. Срещите бяха в следните възрастови групи: 5-7 клас момчета; 8-10 клас юноши и 11-12 клас юноши. В тазгодишната надпревара…

Прочети повече