При смяна на адрес

Постоянният Ви адрес е населено място в България, където сте вписан в регистъра на населението. Той фигурира върху личната  карта, задграничния паспорт  и други официални документи. Настоящият Ви адрес е мястото, на което пребивавате (мястото където живеете – например, ако сте студент, Вашия настоящ адрес е населеното място и адресът на квартирата/общежитието, където се обучавате). Двата адреса може да съвпадат….

Прочети повече

Важно съобщение!

Район „Оборище“-СО стартира инициатива всяка събота, считано от 23.07.2016 г. на разположение на гражданите и бизнеса, в сградата на районната администрация ще работи дежурен служител от 09.00 до 13.00 часа. В центъра за административно обслужване ще могат да се подават заявления за всички услуги, извършвани от общината, както и да се получават подготвените през седмицата…

Прочети повече