На 01.11.2017 г. ни беше предоставен График за ремонтни работи за неотложен аварийно-възстановителен ремонт на електропреносната мрежа по ул. „Велико Търново“ – южен тротоар от ул. „Велико Търново“ № 8 до ул. „Васил Априлов“ и  ул. „Васил Априлов“ – западен тротоар до ул. „Оборище“  с подмяна на кабел за отстраняване на реална опасност от смущения на електрозахранването на района със срок от 01.11.2017 г. до 14.11.2017 г.