На основание чл. 72, ал. 2 от ЗУТ във връзка с внезапно възникнали повреди, които трябва да бъдат отстранени незабавно ви уведомяваме, че ще бъдат извършени изкопни работи по приложена скица.