Във връзка с големия обществен интерес относно строителство на жилищна сграда на ул.“Буная“ №26, в район „Оборище“ е постъпило писмо от РО НСК – София с резултати от извършените проверки.

С пълното съдържание на писмото може да се запознаете от» тук