На 27.11.2017 г. беше съгласувано искане на фирма „ТЕРА ПРЕСАНС“ ООД за временно спиране движението на МПС по ул. „Фр. Де Пресансе“ в участъка от ул. „В. Друмев“ до ул. „Ал. Константинов“ във връзка със строителството на Многофамилна жилищна сграда с подземни и надземни гаражи на ул. „Фр. Де Пресансе“ № 14 за бетонови работи – събота и неделя от 09.12.2017 г.  до  07.01.2018 г. от 9.00 ч. до 13.00 ч. и от 16.00 ч. до 19.00 ч.,  съгласно одобрен проект за ВОБД.