На 21.11.2017 г. беше съгласувано искане на фирма „ГЕРА СТРОЙ“ EООД за временно спиране движението на МПС по ул. „Буная“ в участъка от ул. „Оборище“ до ул. „Марагидик“ във връзка със строителството на Апартаментен хотел  с подземен паркинг и амбулатория – на ул. „Буная“ № 14 за бетонови работи на 28 и 30.11. 2017 г.  от 8.00 ч. до 13.00 ч., за товаро-разтоварни работи на 28.11 и 1, 5, 9, 13, 18, и 21 декември 2017 г., съгласно одобрен проект за ВОБД.