На 16.11.2017 г. беше съгласувано искане за временно спиране движението на МПС по ул. „Искър“ в участъка от ул. „Хр. Ковачев“ до ул. „П. Волов“ във връзка със строителството на „Топлозахранване и абонатна станция  на многофамилна жилищна сграда на ул. „Искър“ № 88 за изкопни работи в периода от 18.11.2017 г.  до 30.11.2017 г., съгласно одобрен проект за ВОБД.