Уважаеми съграждани,

Поради авария на магистрален топлопровод е необходимо да се извършат строително – монтажни работи по ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ между ул. „Веслец“ и бул. „Княгиня Мария Луиза“.

Подробна информация ТУК.