Удължаване на срока определен в Заповед  № РОБ-18-РД09-51/22.03.2018 г. за представяне на писмени становища на проект за ПУП.

Заповед