Уважаеми съграждани,

със Заповед №РОБ17-РД09-226 / 07.12.2017 г. може да се запознаете с определените допълнителни места за търговия на открито по време на коледните и новогодишни празници, в периода от 11.12.2017 г. до 10.01.2017 г.