Уважаеми съграждани,

На 03.08.2017 г. беше съгласувано искане на фирма „Сердика 22“ за временно спиране движението на МПС по ул. „Искър“ в участъка от ул. „Париж“ до ул. „11-ти август“ във връзка със строителството на жилищна сграда на ул. „Искър“ № 33 за бетонови работи на 05.08.2017 г.  от 14.00 ч. до 20.00 ч. и на 07.08.2017 г.  от 08.00 ч. до 10.00 ч., съгласно одобрен проект за ВОБД.