Уважаеми съграждани,

На 08.08.2017 г. беше съгласувано искане на фирма „Стини“ ООД за временно спиране движението на МПС по ул. „Мърфи“ в участъка от ул. „Франсис де Пресансе“ до бул. „Мадрид“ във връзка със строителството на жилищна сграда на ул. „Мърфи“ № 13 за товаро-разтоварни работи – доставка на материали в периода от  10.00 ч. до 15.00 ч. на 14, 16, 21, 23, 25, 28 и на       30, .08.2017 г., както и на 01, 04, 06, 08, и 11.09.2017 г.,  отсъгласно одобрен проект за ВОБД.