Данните са заличени на основание чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД.