Във връзка с желанието на граждани от район „Оборище“ за разширение на зелената зона за паркиране в района,Ви молим да изразите Вашето мнение.

Желаете ли да бъде разширена зоната маркирана със зелен цвят на картата? 

Untitled-1