Уважаеми граждани, районната администрацията на район „Оборище“, СО обслужва физически и юридически лица.

» Харта на клиента