Уважаеми съграждани,

Поради авария на магистрален топлопровод се извършват  строително – монтажни работи на територията на район „Оборище“. Повече информация ще намерите в уведомлението на Топлофикация София ЕАД.

Съобщение – Топлофикация ЕАД